.

.

This is a creative blog!


Jewelrydesign, Illustrations, Webbdesign and inspiration. and some other stuff.

My name is Sandra and I'm a self-employed jewelery designer and artist. I'm also a student, studying towards a degree in Information Architecture specialization Web Content Manager and Designer. Currently living in Stockholm/Sweden.
torsdag 23 december 2010

Universum är så enkelt

"Vet du att de flesta människor i världen tror att det råder en stor konflikt i universum, en konflikt mellan gott och ont. det är inte sant. det stämmer att det finns en konflikt, men den konflikten existerar bara i det mänskliga sinnet, inte i universum.

Den finns inte hos växterna eller djuren. inte hos stjärnorna eller träden eller resten av naturen. den finns bara hos människorna.
och konflikten i det mänskliga sinnet gäller inte gott o ont. den verkliga striden i vårt sinne står mellan vad som är sanning och vad som inte är det, mellan sanning och lögn.
gott och ont är bara resultatet av konflikten.

Resultatet att tro på sanningen är godhet, kärlek o lycka. när man lever sitt liv i sanningen mår man bra och livet är underbart.

Resultatet att tro på lögner och försvara de lögnerna blir det du kallar ondska, det skapar fanatism. tro på lögnerna ger upphov till alla orättvisor, allt våld, alla övergrepp och allt lidande, inte bara i samhället utan också för individen.

Universum är så enkelt som är eller är inte, men människor krånglar till allt."


Don Miguel Ruiz - Kunskapens röst, en toltekisk visdomsbok